Online Practice Manuals

Cases Cited - Beginning with Z

Use these listings to learn more about individual cases in our online practice manuals.

Style of Cause Citation
C.L.Z. v. C.G.Z.
Deng v. Zhang
F.Z. v. A.G.Z.
Z. (D.) v. Z. (J.)  
Z. (E.) v. Z. (P.)
Z. (L.A.W.) v. W. (C.D.)  
Z. (M.F.) v. British Columbia (Director of Child, Family and Community Services)
Z. (M.W.) v. British Columbia  
Z. (N.) v. Z. (O.)
Z. (O.) v. Z. (M.)
Z. (S.) v. Z. (D.)  
Z.D.D. v. R.C.G.  
Z.I. Pompey Industrie v. ECU-Line N.V.
Zabolotniuk v. Strata Plan NW1527  
Zabolotniuk v. Tehcon Construction Services Ltd.  
Zabolotniuk v. Vancouver (City)
Zacharias v. Leys  
Zacharias v. Lo  
Zacharias v. Zacharias
Zachary v. Gallant  
Zachata v. Zachata  
Zacher v. Prescesky  
Zack Anthony  
Zacks, Re  
Zadehmoghadami (c.o.b. E-Hot Wired Computers)  
Zadra v. Cortese
Zaenker v. Kirk  
Zaenker v. Kirk  
Zaharko v. Snopek  
Zajaczkowski v. Grauer  
Zakreski v. British Columbia Public School Employers’ Association
Zak v. Zak Estate
Zaleschuk, Re
Zaleschuk v. Zaleschuk
Zale v. Zale  
Zally v. Rosegate Strata Corp. NW 2402  
Zalopsky Estate, Re  
Zamani v. Ma  
Zaman v. Khan  
Zamburek v. Western Union Insurance Co.  
Zammit v. Bining
Zanatta v. Kedgley
Zanatta v. Strata Plan NW 393 (No. 2)  
Zandbergen v. Craig  
Zanon Sheet Metal Inc. v. Boffo Bros. Construction Ltd.  
Zanon v. Strata Plan VIS 1968  
Zapata Estate v. Grunder  
Zapf v. Muckalt
Zaradic Estate, Re
Zarara Oil and Gas Ltd., Re
Zaretski  
Zargarian-Tala v. Bayat-Mokhtari
Zarins v. Cochrane
Zaruk v. Simpson
Zaurrini v. Zaurrini  
Zavaglia v. Maq Holdings Ltd.
Zawadzki v. Calimoso  
Zboyovsky v. Svetich  
Zeballos v. Barclay  
Zeb v. Credex Financial Services
Zecher v. Josh
Zedah v. Moadebi  
Zedi  
Zeelie v. Strata Plan LMS 3011  
Zeidler v. Henley & Associates Realty Ltd.  
Zeitler v. Zeitler Estate
Zeleniski Estate v. Fairway
Zeligs v. Janes
Zellers Inc. v. Assessor of Area 15—Fraser Valley 2004 PAABBC 20040343
Zellers Inc. v. Brad-Jay Investments Ltd.  
Zellers Inc. v. Naser  
Zellstoff Celgar Ltd. v. British Columbia
Zellweger v. Zellweger
Zemliak v. Zemliak  
Zendedil v. Popiela
Zender v. Ball  
Zen International Refineries Ltd. v. Assessor of Area 15—Fraser Valley Office 2012 PAABBC 20120010
Zentner v. Katz
Zen v. De Jesus
Zen v. Readhead  
Zerkee v. Grelish
Zhang  
Zhang v. 0906825 B.C. Ltd.  
Zhang v. 328633 B.C. Ltd.  
Zhang v. Amaral-Gurgel
Zhang v. Canada (Citizenship and Immigration)  
Zhang v. Chik and ZC Enterprises Ltd.
Zhang v. Cute-Go Novelty Inc.  
Zhang v. Fan  
Zhang v. Kan
Zhang v. Srott
Zhang v. Strata Plan 375
Zhang v. Strata Plan BCS 1039  
Zhang v. Strata Plan BCS 3462
Zhang v. Strata Plan LMS 2195  
Zhang v. Sun
Zhang v. Vancouver (City)  
Zhang v. Wong  
Zhang v. Wu
Zhang v. Zhang  
Zhang Zhijun v. National Home Warranty Group Inc.  
Zhao and Zhang  
Zhao v. Corus Entertainment Inc.  
Zhao v. Corus Entertainment Inc.
Zhao v. Fang  
Zhao v. Yu  
Zhao v. Zhou  
Zhou v. Strata Plan VR 990  
Zhu v. Aston Martin Lagonda Ltd.  
Zhu v. Li
Ziada  
Ziemer v. Wheeler
Zien v. Field
Zilic v. Zilic
Zimmerhansl v. Zimmerhansl  
Zimmerman v. McMichael Estate
Zimmerman v. Shannon
Zink v. Adrian
Zippy Print Enterprises Ltd. v. Pawliuk
Ziprick v. Simpson Estate
Zizic v. Rinta  
Z Mark International Inc. v. Leng Novak Blais Inc. (1996), 12 O.T.C. 33 (Gen. Div.)
Zoic Studios BC Inc. v. Gannon 2012 BCSC 1322
Zone Construction Inc.
Zoney v. Wakefield  
Zongshen (Canada) Environtech Ltd. v. Bowen Island (Municipality)
Zoo Wildlife Boutique Inc.  
Zou v. Rai
Zouvgias v. Chang  
Zral  
Zrnoh v. Richdale  
Zucchiatti v. The College of Dental Surgeons of British Columbia  
Zuk Estate v. Zuk
Zukowski v. Thyer  
Zullich v. Saanich (District) 1991 CanLII 160 (BC SC)
Zumbo, Re  
Zumpano v. Zumpano  
Zündel v. Citron
Zuniga v. Zuniga  
Zunti v. Zunti  
Zurich Canadian Holdings Ltd. v. Questar Explorations Inc.
Zurich Indemnity Co. of Canada v. Matthews  
Zurich Life Insurance Co. Ltd. v. Branco  
Zurif, Re
Zutter v. British Columbia (Council of Human Rights)
Zwack v. Butler  
Zwinge v. Neylan  
Zygocki v. M.N.R.
Zysko v. Thorarinson